Izstrādātas biedrības “SATEKA” komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīnijas

Kopā ar zīmolvedi Diānu Ņikitinu tika izstrādātas biedrības “SATEKA” komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīnijas. Vadlīniju izstrādes gaitā tika organizētas vairākas darba grupu tikšanās un praktiskā darbnīca par satura veidošanu un komunikācijas stilu. Darba grupas dalībnieku testu izpildes rezultātā tika noteikts biedrības arhetips, kas palīdzēja definēt zīmola stratēģiju un komunikācijas balss toni. Biedrībai tika noteikti četri arhetipi“savējais” – atvērts, draudzīgs un izvēlas saprotamu un atvērtu komunikāciju, “radošais” – rada pats un atbalsta citus radīšanās procesā, “izzinātājs” – meklē jaunus ceļus un veidus, kā darīt ierastas lietas, “viedais” – svarīgi balstīties uz faktiem, datiem un pieredzi. Kā arī tika noteiktas SATEKAS pamatvērtības – sadarbība, līdzdalība, atbalsts, iespējas un prasmes.

Vadlīniju izstrādes rezultātā tika pārveidots biedrības logo – izvēloties nosaukumu rakstīt ar lielajiem burtiem, atsvaidzināta pamata krāsu palete, izvēloties dzīvespriecīgu, jauku un patīkamu krāsu paleti, Canvas dizaina rīkā izveidoti ierakstu un uzsaukumu paraugi, pielāgota mājaslapa, kā arī izvēlēts burtveidols “Raleway”. Vizuālajā valodā komunikācija notiek izejot no atslēgas vārdiem – augšupeja, siltums, sadarbība, kopā būšana, zaļš, dzeltens, ideja, rezultāti, atbalstošs, uzticēšanās, risinājums un zināšanas.

Darba sesijās tika izstrādātas rekomendācijas komunikācijai – definēta mērķa grupa, tās potenciālās aktivitātes/pasākumi un kanāli, kuros var atrast informāciju par organizācijas aktivitātēm. Kā komunikācijas tēmas tika noteiktas – ilgtspējīga un līdzsvarota teritorijas attīstība Gulbenes novadā, ilgtspējīga lauku attīstība, atbalsts nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, iedzīvotāju aktivitāte un iniciatīva, novada popularizēšana, pieredzes stāsti un sasniegumi, komanda un kompetences, mazie mājražotāji, amatnieki, meistarklases, tūrisms un nākotnes modelēšana. Vadlīnijās tika iekļauta informācija kāda satura ieplānošana un veidošana būtu nepieciešama – pasākumu/nodarbību/semināru popularizējošs saturs, video un fotogrāfijas no pasākumiem, biedru/dalībnieku/mērķa grupu atsauksmes un pieredzes stāsti, jautājumu un atbilžu video sesijas, ieteikumi, padomi, balvu/radošie konkursi, tematiskie raksti, trešo pušu veidots saturs, sarunu/dialogu veicinošs saturs, ekspertu komentāri par aktualitātēm, tematiskie citāti, kopsavilkums mājaslapā un labie prakses piemēri.

Vadlīnijas izstrādātas projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par to saturu atbild biedrība “SATEKA”.