Desmit soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei nevalstiskajām organizācijām

Ikdienā, sadarbojoties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un esot iesaistītiem dažādu projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā, saskaramies ar situāciju, ka nav pieejama īsa un konkrēta informācija par augstvērtīgu projekta idejas attīstīšanu no tās pirmsākuma līdz pat pēcrealizēšanas pasākumiem.
Lai veicinātu izglītošanu finansējuma piesaistē un ar to saistītajiem jautājumiem, ir izveidots materiāls “Desmit soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei nevalstiskajām organizācijām”, kurš tapa biedrības “SATEKA” īstenotā projekta “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai” ietvaros.
Šī materiāla izveidē izmantoti atvērtajā diskusijā/darbnīcā “Sadarbība – iespēja attīstībai!” nevalstisko organizāciju pārstāvju, uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju paustie viedokļi un idejas par veiksmīga finansējuma piesaisti organizācijai. Materiāls veidots kā ceļvedis, lai īstenotu idejas sākot no ideju apraksta sagatavošanas un beidzot ar turpmākajām darbībām pēc tās realizēšanas.
Ceļvedī ir sagatavots 10 soļu apraksts, kā pakāpeniski attīstīt ideju no tās rašanās brīža līdz pilnīgai īstenošanai. Tajā iekļauti ne tikai aprakstošas sadaļas, bet arī piemēri, padomi un ieteikumi, kurus ir vērtīgi ņemt vērā veidojot savas organizācijas idejas īstenošanas plānu.
Ilgtermiņa pielietojums ir šī materiāla galvenā “atslēga”. Tas radīts ar nolūku apzināties savas organizācijas, kopienas resursus un idejas attīstībai, izprotot finansētāju un citu organizāciju dažādību un vērtību, saskatīt izaicinājumus un meklēt ilgtspējīgus risinājumus, kā arī uzdrošināties piesaistīt finansējumu savu ideju īstenošanai un saimnieciskās darbības attīstībai un pilnveidei.
To var izmantot ne tikai nevalstisko organizāciju pārstāvji, bet ikviens interesents, kurš vēlas attīstīt savu ideju, caur projektu iniciatīvu piesaistot ārējo finansējumu. Aprakstot projekta ideju ir būtiski definēt mērķi, sagatavot risināmā jautājumu pamatojumu, vienoties par veicamajiem uzdevumiem, noteikt īstenošanas laiku, nepieciešamos resursus, identificēt riskus un to mazināšanas pasākumus un sagatavot budžetu. Šos un vēl citus padomus pilnvērtīgai idejas apraksta sagatavošanai un pakāpeniskai tā realizēšanai atradīsi šajā materiālā, kurš Tev kalpos kā palīgs kopīgas izpratnes veidošanai.