Notiks biznesa ideju attīstības “laboratorija” par sociālo uzņēmējdarbību

No 17-19.aprīlim Gulbenes novada atpūtas kompleksā Dīķsalas notiks Biznesa ideju attīstības “laboratorija”, kas būs nākamā aktivitāte LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros. Laboratorijas mērķis ir topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, kuriem ir idejas biznesa realizācijai, palīdzēt attīstīt šīs idejas, sniedzot iespēju savstarpēji sapazīties un sadarboties ideju attīstīšanā, gūt zināšanas no piesaistītājiem ekspertiem un mentoriem, kas pārstāvēs dažādas, ar biznesu saistītas, jomas.

Projektu realizē biedrības “Partnerība Daugavkrasts”, “SATEKA”, lauku partnerība “Lielupe”, “Darīsim paši!”un “Pierīgas partnerība”.

Informācijai seko līdz iesaistīto partnerību mājas lapās un FB lapās.