ESI AKTĪVS- IESAISTIES!

Turpinot 2015. un 2018.gadā iesākto iniciatīvu, biedrība “SATEKA”  jūlijā, augustā un septembrī organizēs Gulbenes novada iedzīvotāju Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “ESI AKTĪVS- IESAISTIES!”. Darbnīcas tiks organizētas ar mērķi apzināt Gulbenes novada iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanas vajadzības- noteikt prioritātes, identificēt problēmas un meklēt tām iespējamos risinājumus, kā arī, lai noskaidrotu pašu iedzīvotāju līdzdalības iespējas. Tās notiks visos Gulbenes novada 13 pagastos  – Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagastā un Gulbenes pilsētā.

Apkaimes ideju darbnīcās tiks apzinātas iedzīvotāju vajadzības un idejas savas dzīves vides uzlabošanai, kā arī diskutēts par sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, novērtējot līdzšinējās sadarbības stiprās un vājās puses, tādējādi, rodot ieteikumus un priekšlikumus mērķtiecīgai un efektīvai vietējo iedzīvotāju sadarbībai ar sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem un novada pašvaldību.

            Apkaimes ideju darbnīcās paustās vajadzības, viedokļi un idejas apkopotā veidā būs pieejams jebkuram interesentam. Šos apkopojumus biedrība “SATEKA” izmantos savā darbībā –  izstrādājot biedrības darbības teritorijas attīstības stratēģiju 2023-2027 un dažādus projektus, lai veicinātu teritorijas vajadzību izpildi un rastu vietējās sabiedrības noteikto prioritāšu un problēmu risinājumus. Tāpat, Apkaimes ideju darbnīcu apkopojumus varēs izmantot jebkura sabiedriskā organizācija, iestāde, uzņēmums, kurš vēlas apzināt savas teritorijas vajadzības un no iedzīvotāju idejām izskanējušās attīstības iespējas, kā arī tās varēs izmantot savu projektu ideju pamatošanai un finansējuma piesaistei. Savukārt, Gulbenes novada pašvaldība tos varēs izmantot novada attīstības dokumentu un projektu sagatavošanā.

Aktivitāte norisinās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.