Pirmais pieredzes apmaiņas brauciens pie Gulbenes novada sabiedriskajām organizācijām

Šī gada 24.septembrī norisinājās pirmais pieredzes apmaiņas brauciens “Iepazīsti savas teritorijas sabiedriskās organizācijas!”, kura laikā tika iepazītas Gulbenes novada sabiedriskās organizācijas Gulbenē, Druvienas, Lizuma, Lejasciema, Stāmerienas un Litenes pagastos.

Pirmā apmeklētā organizācija bija ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu esošā biedrība “SATEKA”, kura Gulbenes novadā darbojas vairāk kā 14 gadus. SATEKA darbojas ne tikai kā vietējā rīcības grupa, bet arī ar mērķi veicināt pilsonisko aktivitāti un atbalsta vietējās organizācijas. Biedrības valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne iepazīstināja ar šī brīža aktivitātēm – vairākiem starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektiem, kuri tiek realizēti, piesaistot naudas līdzekļus no dažādiem fondiem. Biedrība izdod informatīvo izdevumu “NVO! NĀC! VEIDO! ORGANIZĒ!”, kurā tiek sniegta informācija par dažādām organizētām aktivitātēm, projektu konkursiem un citām iespējām, kurās var iesaistīties sabiedriskās organizācijas un novada aktīvie iedzīvotāji. Tāpat, biedrība Gulbenes novada aktīvistiem piedāvā piedalīties dažādās aktivitātēs- apmācībās, semināros, praktiskajās darbnīcās un pieredzes apmaiņas pasākumus. Jau desmito reizi biedrība šogad izsludināja Mazo projektu konkursu, kurā var piedalīties Gulbenes novada biedrības un aktīvo iedzīvotāju kopienas, iesniedzot projektu idejas, kur viena projekta realizēšanai tiek piešķirti līdz 500 EUR.

Tālāk devāmies uz Druvienas pagastu, kur darbojas Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki”. Kā pastāstīja biedrības pārstāves Velga Černoglazova un Inese Zvejniece, biedrība organizē un vada sabiedriskos pasākumus Druvienas pagastā, lai dažādotu aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku pagasta un novada jauniešiem. Ir organizējusi pavasara, rudens tirdziņus, sporta spēles un vides sakopšanas talkas, īsteno dažādus mazāka un lielāka mēroga projektus  gan sociālajā jomā, gan vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā. Šobrīd biedrība ir uzsākusi ziedojumu vākšanas kampaņu “Ziedojums Druvienas skolas fasādes atjaunošanai” ar mērķi savākt līdzekļus Druvienas muižas pils fasādes atjaunošanai.

Savukārt, Lizuma vidusskolas attīstības biedrība darbojas jau vairāk kā 20 gadus. Tās galvenais mērķis ir iesaistīt sabiedrību izglītības, skolas problēmu risināšanā, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību savas dzīves vietas uzlabošanā. Biedrības pārstāve Inese Dambe minēja, ka veiksmīgs piemērs ir Lizuma tautumeitas skulptūras restaurāciju, skulptūras apkārtnes labiekārtošana, kurā pēc biedrības iniciatīvas tika saziedoti nepieciešamie līdzekļi, lai paveiktu plānotos darbus. Biedrība īsteno arī dažādās aktivitātes Lizuma muižas un parka attīstībai. Tajās regulāri iesaistās Lizuma vidusskolas skolēni un viņu ģimenes. Šogad biedrība iesniedza Gulbenes novada līdzdalības budžeta projektu konkursā ideju par vārda “Lizums” izgaismošanu tumšajā laikā, saņemot atbalstu idejas īstenošanai.

Viesojāmies Lejasciemā, kurā aktīvi darbojas biedrība “Sporta klubs “Lejasciems””, kuras pamatdarbība ir saistīta ar fiziski aktīva un veselīga dzīvesveida sekmēšana un popularizēšanu Lejasciema pagasta iedzīvotāju vidū. Tās pārstāvis Valērijs Gabdulļins norādīja, ka biedrības aktivitātes rada iespējas bērniem un jauniešiem iepazīt dažādus sporta veidus, apgūt prasmes un iemaņas mācoties un trenējoties. Piesaistot projektu līdzekļus biedrība ir iegādājusies inventāru un iekārtojusi sporta laukumu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu treniņu procesu.

Pēc tam devāmies uz Stāmerienas pagasta Kalnienu, kur mūs sagaidīja biedrības “KAPO” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Upāns. Biedrība darbojas vairāk kā 10 gadus, atšifrējums burtu salikumam “KAPO” ir “Kultūras un atpūtas pasākumu organizēšana”, kas arī sākotnēji ir bijis biedrības dibināšanas mērķis – dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas Kalnienā. Taču šobrīd biedrības aktīvisti organizē ne tikai kultūras pasākumus, bet piedalās paši un iesaista citus iedzīvotājus aktivitātēs, kuras vērstas uz Kalnienas ciema sakopšanu un savas dzīves kvalitātes uzlabošanu. Novērtējot paveikto, šogad Kalnienas ciems ir saņēmis atzinības zīmi “Ceļā uz viedo ciemu”.

Pēdējā šīs dienas apmeklētā organizācija bija Litenes pagasta biedrība “Ceriņzieds”. Biedrības pārstāve Jautrīte Liniņa iepazīstināja ar biedrības darbību, kas ir vērsta uz Litenes pagasta sabiedrības interešu dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu. Netiek aizmirsts pieminēt  arī biedrības darbības mērķi – iepazīstināt Litenes pagasta iedzīvotājus un viesus ar pagasta vēsturi, tautas mākslu un novadpētniecību. Biedrības aktīvie biedri regulāri rīko pagasta iedzīvotājiem kopīgus izglītojošus, sporta, atpūtas un apmācību pasākumus, kā arī vides sakopšanas talkas.

Pieredzes apmaiņas dalībnieki bija patīkami pārsteigti par Gulbenes novada pagastu sabiedrisko organizāciju plašo darbības spektru un pagastu aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās savas teritorijas sakopšanā un dzīves vides pilnveidošanā, radot ne tikai sev pozitīvu kopā būšanu, bet arī iepriecinot citus ar paveiktajiem darbiem.

Pieredzes apmaiņas brauciens norisinājās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.