14 Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “ESI AKTĪVS-IESAISTIES!” katrā Gulbenes novada pagastā un pilsētā

Turpinot 2015. un 2018.gadā iesākto iniciatīvu, biedrība “SATEKA” š.g. jūlijā, augustā un septembrī organizēja Gulbenes novada iedzīvotāju Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “ESI AKTĪVS- IESAISTIES!”. Tās tika organizētas ar mērķi, lai apzinātu aktīvo Gulbenes novada iedzīvotāju dzīvesvietas uzlabošanas vajadzības, prioritātes, problēmas un to iespējamos risinājumus, kā arī, lai noskaidrotu pašu iedzīvotāju līdzdalības iespējas. Darbnīcas norisinājās visos Gulbenes novada 13 pagastos  – Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagastos un Gulbenes pilsētā. Kopā darbnīcās piedalījās 476 dalībnieki, kuru starpā bija ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī Gulbenes novada domes deputāti un Gulbenes novada pašvaldības administrācijas darbinieki.

Darbnīcu pirmajā daļā tika prezentētas biedrības “SATEKA”, Gulbenes novada pašvaldības attīstības nodaļas un pagasta pārvalžu vadītāju sagatavotās prezentācijas. Biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne iepazīstināja ar konkrētā pagasta iepriekšējās darbnīcās izskanējušajām idejām un īstenotajām Mazo projektu konkursa idejām, kuras ir īstenojuši vietējie iedzīvotāji. Gulbenes novada pašvaldības attīstības nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte, savu stāstījumu sāka ar īsiem statistikas datiem par konkrēto novadu un turpināja ar likumprojekta “Pašvaldības likums” iestrādēm, kas skar iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbā un noslēdza ar Gulbenes novada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu. Savukārt, noslēdzošā, trešā prezentācija katrā darbnīcā bija no konkrētā pagasta pārvaldes vadītāja par pagastā paveikto pēdējo gadu laikā un plānotajiem darbiem nākotnē.

Otrajā daļā moderatores Anitas Birznieces vadībā, dalībnieki piedalījās “kartēšanā”, apzinot sava pagasta resursus – vides un dabas objektus, uzņēmumus, iestādes un organizācijas, pagastu aktivitātes, kā arī cilvēkus, kuri ir mājražotāji, amatnieki un aktīvi iedzīvotāji ar savām unikālajām prasmēm. Tāpat dalībnieki arī lepojās ar saviem paveiktajiem darbiem un atklāja interesantus faktus sadaļā “Vai tu zināji, ka…?”, kur izskanēja ļoti dažādas idejas sākot no vēsturiskiem notikumiem un sabiedrībā zināmo cilvēku dzimtajām vietām līdz pat leģendām. Pēc savu resursu apzināšanas sekoja “Ideju tirgus”, kurā dalībnieki individuāli piefiksēja savas idejas, kuras var paveikt pašu spēkiem, apvienojoties ar citiem vietējiem iedzīvotājiem, un nodeva tās citu balsojumam, kurā piedalījās visi darbnīcas dalībnieki. Visvairāk balsu saņēmušās četras līdz sešas idejas, atkarībā no kopējā pagasta darbnīcas dalībnieku skaita, komandās tika attīstītas tālāk, nosakot nākamās darbības, kas ir jāpaveic, lai īstenotu konkrēto ideju. Pēc ideju attīstīšanas, komandas prezentēja savu ideju realizācijas plānu, kuru vērtēja atsevišķa žūrija, kurā piedalījās arī katras komandas pārstāvis. Visvairāk žūrijas balsu saņēmusī ideja saņēma 100 EUR naudas balvu, ko bija sarūpējusi katrai darbnīcai Gulbenes novada pašvaldība, lai reāli īstenotu savu ideju. Šobrīd jau notiek vai jau ir notikusi vairāku projekta ideju realizācija.

Vairāk lasīt ŠEIT

Iepazīties sīkāk ar katras ideju darbnīcas norisi var mājas lapā, sadaļā “Par SIF projektu “Kopā veidota nākotne- tā ir Tava iespēja”