Aizvadīts koučings ar “MeYou.One” treneriem Ievu un Henriku Johansoniem

Š.g. 28.oktobrī kopā ar izaugsmes platformas “MeYou.One” treneriem Ievu un Henriku Johansoniem notika koučings, kurā piedalījās biedrības padomes locekļi, valdes locekļi un darbinieki.

Aktivitātes laikā meklējām atbildes uz jautājumiem:

  • Kā noteikt vērtības dažādos līmeņos?
  • Kāda ir katra biedra vērtība būt konkrētajā organizācijā?
  • Kā organizācijas vērtības saskan ar konkrētā biedra vērtībām?
  • Kā aktivizēt biedrus un veicināt to iesaisti aktivitātēs?
  • Kā veicināt savstarpējo sinerģiju un sadarbību?

Iegūtās atbildes būs noderīgas biedrības darbības attīstības stratēģijas (2022-2027) izstrādē un ieviešanā, kā arī sekmēs organizācijas pašizaugsmi.

Aktivitāte norisinās projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par aktivitātes saturu atbild biedrība “SATEKA”.