Aizvadītas visas Apkaimju tikšanas

Veiksmīgi noslēgušās plānotās Gulbenes novada Apkaimju tikšanās visos  13 pagastos un Gulbenes pilsētā “Sarunas par vietējās dzīves vides un uzņēmējdarbības attīstību”. Pašreiz tiek apkopota pasākumos iegūtā informācija, taču jau tagad varam teikt, ka iedzīvotājiem  ir daudz ierosinājumu un labu ideju vietējās dzīves vides sakārtošanai, uzlabošanai, attīstībai.

Paldies visiem, kuri piedalījās! Paldies visiem, kuri iesaistījās pasākumu noorganizēšanā!

Pasākumu mērķis -informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023-2027, atskatīties uz paveikto un kopā darbojoties noteikt svarīgākās vajadzības turpmākajiem 5 gadiem.