SIA “RWW” pilnveido un paplašina pakalpojuma klāstu!

Uzņēmums SIA „RWW” nodarbojas ar koka izstrādājumu ražošanu–mēbeļu, interjera priekšmetu un suvenīru izgatavošanu, kā arī amatniecību. Realizējot projektu Nr. 19-07-AL05-A019.2103-000004 “Iekārtu un instrumentu iegāde SIA “RWW” konkurētspējas paaugstināšanai un jauna pakalpojuma nodrošināšanai” esam aprīkojuši darbnīcu ar  jaunām iekārtām – CNC frēžēšanas darba galdu, CO2 lāzergravēšanas darba galdu, lentas slīpmašīnu, kā arī 5 gb. kaltu komplektiem un 5 gb.iededzināšanas aparātiem, ar kuriem varam nodrošināt jaunu pakalpojumu Gulbenes novadā – meistarklašu un apmācību vadīšanu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.

Turpināt SIA “RWW” pilnveido un paplašina pakalpojuma klāstu! lasīšanu

Biedrība ,,Sporta klubs “Lejasciems”” realizējusi projektu “Izturība-veselības ķīla!”

 Lejasciema pagasta biedrība ,,Sporta klubs ,,Lejasciems”” ir realizējusi projektu Nr.19-07-AL05-A019.2201-000005 ,,Izturība-veselības ķīla!”

Projekta ietvaros ir izveidots vingrošanas laukuma ģimenēm komplektā ar strītbola laukumu, Imantas ielā 20, Lejasciemā, pie jau esošās aktivitāšu trases, lai stiprinātu paaudžu kopā būšanu un pilnveidotu iedzīvotāju iespēju pavadīt veselīgi, saturīgi brīvo laiku. Trase ir brīvi pieejama pagasta un novada iedzīvotājiem dažādu sporta aktivitāšu veikšanai-skrituļslidošanai, rollerslēpošanai un ģimenēm ar maziem riteņbraucējiem.

Tāpat projekta ietvaros jau esošā aktivitāšu trase ir papildināta ar ķermeņa augšdaļas un roku  muskulatūras universiālu trenažieri, ar kura palīdzību cilvēki varēs uzlabot savu fizisko sagatavotību. Tas būs neatsverams atbalsts jaunajiem sportistiem sagatavošanās periodā, distanču slēpotājiem, jo pasaulē strauji ienāk un jau tiek praktizēta stumšanās tehnika distanču slēpošanā. Turpināt Biedrība ,,Sporta klubs “Lejasciems”” realizējusi projektu “Izturība-veselības ķīla!” lasīšanu

APTAUJAS ANKETA “Bānīša zemes aktivitātes”

Starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros tiek plānotas aktivitātes, kas vērstas uz zināšanu un prasmju pilnveidošanu, kā arī līdzdalību tajās. Šī projekta ietvaros tiek veikta aptauja, lai noskaidrotu viedokli par projektā plānotajām aktivitātēm, tāpēc, lūdzu, veltiet dažas minūtes laika un līdz 2019.gada 31.decembrim aizpildiet aptaujas anketu! Paldies par atsaucību!

Aizvadītas apmācības pirtniekiem

No 7.- 8. decembrim Jelgavas novadā norisinājās seminārs, pulcējot pirtniekus no Jelgavas, Ozolnieku, Gulbenes, Daugavpils un Ilūkstes novadiem, kuri vēlējās pilnveidot savas zināšanas, iemaņas un prasmes savā turpmākajā darbībā. Apmācības norisinājās LEADER starpvalstu sadarbības projekta „Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” ietvaros. Turpināt Aizvadītas apmācības pirtniekiem lasīšanu

Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas rajona partnerības teritorijā

 

Šī gada 13.-14.novembrī Gulbenes novada potenciālie LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzēji apmeklēja Liepājas rajona partnerības teritoriju – Durbes, Grobiņas, Nīcas un Aizputes novadus, lai iepazītu pieredzi vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās un sabiedrisko aktivitāšu īstenošanā.

Pieredzes apmaiņas semināra mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību starp vietējiem uzņēmējiem, kas sekmētu kopprojektu izstrādi, rosinātu kopīgi veidot labiekārtotas vietējās produkcijas realizācijas vietas, radītu jaunas idejas dažādu produktu ražošanā un pakalpojumu sniegšanā. Klātienē tika apskatīti uzņēmēju, biedrību un pašvaldības īstenotie LEADER projekti.

Turpināt Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas rajona partnerības teritorijā lasīšanu

Tūrisma biznesa forumā meklē risinājumus sabalansēta tūrisma piedāvājumam

2019.gada 13.-14. novembrī Lietuvā, Mažeiķos norisinājās tūrisma biznesa forums “VIDEI DRAUDZĪGS TŪRISMS” starptautiskās sadarbības projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” (proj.nr. 18-00-A019.333-000012) ietvaros. Pasākumā piedalījās projekta partneri un tūrisma nozares pārstāvji no Lietuvas, Latvijas. Forumā izvirzītā pamattēma – videi draudzīgs tūrisms, tika uzsvērta pasākuma laikā, to analizējot caur jēdzienu “sabalansēts tūrisms”. Ko nozīmē šis jēdziens, kā ievērot harmoniju starp vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūristu interesēm, dabas materiālu piedāvājumu un saglabāšanu, infrastruktūras nozīmi tūrisma attīstības kontekstā, vietējo iedzīvotāju nodarbinātība un darba spēju pilnveidošana. Turpināt Tūrisma biznesa forumā meklē risinājumus sabalansēta tūrisma piedāvājumam lasīšanu

Gulbenes novadā norisinājās seminārs/darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”

12.novembrī Gulbenes novada atpūtas kompleksā „Klintis” Jaungulbenē notika LEADER starptautiskās sadarbības projekta NR.19-00-A019.332-000009 „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” aktivitāte – seminārs/darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”. Turpināt Gulbenes novadā norisinājās seminārs/darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība” lasīšanu

Gulbenes Ev.luteriskajā baznīcā jauns grīdas segums

Realizēts projekts Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000005 ‘’ Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas lūgšanu zāles grīdas seguma atjaunošana’’.  Projekta mērķis: ’’Nodrošināt valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa – Vecgulbenes luterāņu baznīcas saglabāšanu, pieejamību plašai sabiedrībai, turpinot pilnveidot publiskās funkcijas un veicinot objekta sociālekonomisku izmantošanu ilgtermiņā.’’ Turpināt Gulbenes Ev.luteriskajā baznīcā jauns grīdas segums lasīšanu

Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes jauniešu iniciatīvas grupa realizējusi projektu “No sirds uz sirdi”

Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes jauniešu iniciatīvas grupa, realizējot projektu Nr. MPK-2019/9 “No sirds uz sirdi”, ir veikuši Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu, apstādījumu ierīkošanu un vietas pie karoga masta sakārtošanu, turklāt šajās aktivitātēs iesaistot dažādas paaudzes cilvēkus, kā arī vietējos uzņēmējus un zemnieku saimniecības.

Projekta mērķis – dažādu paaudžu sadarbības veicināšana Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes teritorijas labiekārtošanas ietvaros.

Projekta MPK-2019/9 “No sirds uz sirdi” kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 625,00 no tām programmas finansējums EUR 500,00 un pašu līdzfinansējums EUR 125,00.

Projekts tika īstenots biedrības “SATEKA” Mazo projektu konkursa 2019 „Paaudze paaudzē!” ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes jauniešu iniciatīvas grupa