Piedalies diskusijās ar Gulbenes novada pašvaldības pārstāvjiem „Uzklausi un izsaki viedokli!”

!!!Mainīta norises vieta no Stāķu pamatskolas aktu zāles uz Gulbenes kultūras centru!!!

 

!!! Dalība diskusijās ir iespējama ar sadarbspējīgu Covid19 sertifikātu, kurš apliecina, ka ir pabeigts pilns vakcinācijas kurss pret Covid19 vai pārslimots Covid19 pēdējo 6 mēnešu laikā.!!!

Reģistrējies: ej.uz/diskusijas_oktobris

Darba kārtība

Biedrība „SATEKA” aicina Gulbenes novada biedrību/nodibinājumu, apdzīvoto kopienu pārstāvjus, kā arī aktīvos novada iedzīvotājus, piedalīties diskusijās „Uzklausi un izsaki viedokli!” ar Gulbenes novada pašvaldības pārstāvjiem.

Diskusijas norisināsies š.g. 13. un 20.oktobrī, plkst.14:00 Gulbenes kultūras centrā, Gulbenē.

Diskusijas tiek organizētas ar mērķi veicināt aktīvo iedzīvotāju savstarpējo komunikāciju ar lēmējvaru, palīdzot mijiedarboties un iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

13.oktobra diskusiju tēma – “Sabiedrības līdzdalības nozīme un formas uzticības un sadarbības veicināšanai”

20.oktobra diskusiju tēma – “Kopīgā un atšķirīgā meklējumi Gulbenes novadā”

Tikšanās laikā tiks prezentētas apkopotās idejas, kuras būs izskanējušas Apkaimes ideju darbnīcās 2021, veicinot diskusiju par sadarbības formām starp aktīvajiem iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem. Diskusijās tiks runāts arī par iedzīvotāju un pašvaldības savstarpējo komunikāciju un informācijas nodošanas kanāliem.

Pēc diskusijām tiks veidots apkopojums, kurā tiks iekļautas būtiskākās iedzīvotāju vajadzības, kuras nākotnē varēs tikt iekļautas pašvaldības teritorijas attīstības plānos un programmās. Tāpat, diskusijās paustie viedokļi un vajadzības varēs tikt ņemti vērā dažādu plānošanas dokumentu un projektu izstrādē, kā arī definējot prioritātes iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.

Pieteikšanās dalībai diskusijās:

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

Informācija par citām šī projekta aktivitātēm ir atrodama biedrības „SATEKA” mājaslapas „NVO” sadaļā.

Aktivitāte norisinās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.