Projekta noslēguma pasākums “Sabiedriski aktīvs-pilsoniski atbildīgs iedzīvotājs!” norisinājās tiešsaistē

Š.g. 28.oktobrī ZOOM tiešsaistes vietnē norisinājās projekta “Kopā veidota nākotne- tā ir Tava iespēja!” noslēguma pasākums, lai apkopotu un prezentētu projektā paveikto un uzsāktās sabiedrības iniciatīvas, kā arī organizētu sarunu ar dalībniekiem par galvenajām nākotnes sadarbībām un pašvaldības sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām. Tajā piedalījās Gulbenes domes deputāti, Gulbenes novada pagastu pārvaldnieki, Gulbenes pašvaldības administrācijas darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un aktīvie novada iedzīvotāji un pasākumu vadīja Anita Birzniece.

Projekta noslēguma pasākums tika uzsākts ar šī projekta vadītājas Sintijas Bogotās prezentāciju par projektā īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem, kuri popularizē sabiedrisko organizāciju un pašvaldības sadarbības iespējas un nākotnes perspektīvas. Savukārt, biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne iepazīstināja ar apkaimju ideju darbnīcu kopienu iniciatīvu attīstības gaitu un ieteikumiem/priekšlikumiem, kuri bija izskanējuši no darbnīcu dalībniekiem.

Gulbenes novada domes deputāte Guna Pūcīte pauda savu redzējumu no deputāta skatu punkta par “tradicionāli nepieciešamo” vs “radoši iedvesmojošo”. Kā atzina Guna svarīgākais ir “kopīgs” koncepts, respektīvi ir svarīgi, ka pašvaldība veido sadarbību ar sabiedrību kopīgu mērķu sasniegšanai. Pēc dalības visas apkaimes ideju darbnīcās, Guna ir secinājusi, ka kopiena spēj ģenerēt arī neordināras un radoši iedvesmojošas idejas. Taču saskaramies ar problēmu, ka ne vienmēr tiek īstenotas šīs neordinārās idejas, jo par prioritāti tiek izvirzītas primāri nepieciešamās. Veidojot budžetu ir jāparedz nauda tradicionāli nepieciešamajiem projektiem, pārvirzot naudu mērķtiecīgi tam, ko sabiedrība atzinusi kā īpašu – nepieciešamu. Tāpat, sabiedrības līdzdalības budžetu var sadalīt divās daļās – tradicionāli nepieciešamu vajadzību realizācijai un atsevišķu finansējumu radoši iedvesmojošajām idejām.

Savukārt, Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis un projektu vadītāja Zane Pūcīte uzsvēra, ka šobrīd notiek darbs pie Gulbenes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un investīciju plāna 2022.-2024.gadam izstrādes, kurā tiks iekļautas arī apkaimes ideju darbnīcās paustās idejas. Notikušās apkaimes ideju darbnīcas ir veicinājušas iniciatīvu, ka pašvaldība plāno katru gadu rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem, cerot arī uz politisko atbalstu.

Gulbenes novada pašvaldības priekšsēdētājs Andis Caunītis sniedza Gulbenes novada pašvaldības redzējumu sabiedrības līdzdalības veicināšanā, uzsverot komunikācijas un atgriezeniskās saites nepieciešamību un pārdomātu nākotnes attīstības un sadarbības plānošanu ar nevalstiskajām organizācijām.

Ceļveža un vadlīniju izstrādātāja, sabiedrības līdzdalības eksperte Zinta Miezaine runāja par sabiedrības līdzdalības veicināšanas izaicinājumiem Gulbenes novadā, izvērtējot atvērtās pārvaldības principus kopradei un stāstīja par ceļveža un vadlīniju tapšanas gaitu. Ceļvedis tika izstrādāts iniciatīvas grupām kā apkopojums par metodiskajiem materiāliem un resursiem, savukārt, vadlīnijas – stratēģisks dokuments – ieteikumi darbam sabiedriskām organizācijām un pašvaldībai iedzīvotāju līdzdarbības veicināšanai.

Pēc dalībnieku diskusijām, pasākuma noslēgumā biedrība “SATEKA” valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne paziņoja galvenās balvas saņēmēju – Apkaimes ideju darbnīcās izskanējušo ideju, kura saņems 1000 EUR atbalstu tās īstenošanai (500 EUR atbalstu piešķir Gulbenes novada pašvaldība, 500 EUR – biedrība “SATEKA”). Kopumā balvai bija izvirzītas 68 vietējo iedzīvotāju idejas, kuras tika paustas darbnīcās. Ņemot vērā, kritērijus – ideju var realizēt īsā termiņā ar vietējo iedzīvotāju līdzdalību un 1000 EUR budžetā; īstenojot ideju tiek atrisināta kāda problēma; tās rezultāts ir pieejams lielai sabiedrības daļai un nākotnē nav nepieciešamas lielas izmaksas īstenotās idejas uzturēšanai, žūrijas komisija, 11 locekļu sastāvā, balsojot noteica balvas ieguvēju. Lielāko balsu pārsvaru ieguva projekta ideja “Annas Sakses Ceriņu dārza izveide Lejasciemā”.

Pateicamies visiem dalībniekiem, kuri piedalījās projekta aktivitātēs!

Projekta noslēguma pasākuma apkopojums pieejams biedrības “SATEKA” mājaslapas NVO sadaļā.

Noslēguma pasākums norisinājās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.