Projekta “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” aktualitātes

Biedrība “SATEKA”, piesaistot EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” līdzekļus, aktīvi turpina projekta “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai” īstenošanu, kas plānota līdz 2022. gada beigām.

Šī projekta mērķis ir paaugstināt biedrības “SATEKA” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, attīstīt labas pārvaldības un atklātības principus un sekmēt ilgtspējīgu biedrības attīstību.

Viena no projekta aktivitātēm ir biedrības darbības attīstības stratēģijas (2022-2027) izstrāde un ieviešana, kuras izstrāde šobrīd norisinās. Stratēģijas izstrādes ietvaros, 2022.gada martā norisinājās divas organizācijas stratēģiskās izstrādes darbnīcas, kuras vadīja eksperti, izaugsmes platformas “Me.You.One” treneri Ieva un Henriks Johansoni. Darbnīcu mērķis bija darbojoties ideju ģenerēšanā noteikt savas organizācijas galvenās prioritātes, mērķus un uzdevumus un analizēt tos, lai nākotnē radītu labvēlīgu vidi veiksmīgā attīstības virzienu definēšanā un pilnveidē, kā arī līdzdarboties biedrības “SATEKA” darbības attīstības stratēģijas izstrādē. Plašāka informācija par darbnīcām atrodama biedrības mājaslapā: https://www.sateka.lv/2022/03/29/notikusas-divas-strategijas-izstrades-darbnicas/  Septembra sākumā potenciālajiem respondentiem tiks nodota aptaujas anketa, kurā ikviens varēs paust viedokli par biedrības līdzšinējo darbību un nākotnes attīstības iespējām. Savukārt, 20. un 21.septembī, ekspertes Ievas Cēbures vadībā būs iespēja piedalīties divās apmācībās stratēģisko mērķu izvirzīšanai un to realizēšanai organizācijās. 20.septembra apmācību tēma būs – “Stratēģiska plānošana, ieviešana, uzraudzība un novērtēšana – produktīvs, veiksmīgs un harmonisks organizācijas darbības process”, 21.septembra tēma – “Plāno, dari, pārbaudi, rīkojies – kvalitatīvi pārvaldi procesus!”.

Biedrības “SATEKA” komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju izstrāde un ieviešana ir otra lielākā projekta ietvaros īstenojamā aktivitāte, kuru nodrošinās eksperte Diāna Niķitina. Zināšanu un prasmju papildināšanai, 11. un 12.augustā norisināsies tiešsaistes apmācības digitālo prasmju pilnveidē un izmantošanā. Multimediju dizainere/e-koncepta veidotāja Ilze Deņisova 11.augustā dalīsies zināšanās par tēmu Iesaisties un pilnveido savas digitālās prasmes! un  12.augustā – “Mūsdienu tehnoloģijas vizuālās identitātes efektīvai radīšanai!”. Tāpat, pēc aptaujas rezultātu apkopošanas par asociācijām ar vārdu salikumu “biedrība “SATEKA”, ir izveidots biedrības moto – “Mēs darām KOPĀ sasniedzam vairāk!” un sadarbībā ar Valmieras TV ir tapusi biedrības video vizītkarte, kura ir atrodama video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GwACEumXyCA

Līdztekus stratēģijas un vadlīniju izstrādei, projektā tiks veiktas aktivitātes ar mērķi pilnveidot biedrību/organizāciju saimniecisko darbību. Organizācijas saimnieciskās darbības pilnveidošanai tiks organizētas trīs aktivitātes. Pirmā aktivitāte biedrības pārstāvju, uzņēmēju un pašvaldības sadarbības veicināšanas pasākums – “NVO gadatirgus”, kurš norisināsies 29.septembrī Gulbenes kultūras centrā. “NVO gadatirgus” tiek organizēts ar mērķi vietējo sabiedrību iepazīstināt ar teritorijā esošo biedrību darbības virzieniem, radot labvēlīgu vidi atvērtām diskusijām par savstarpējo sadarbību un sabiedrības līdzdalības iespējām un ieguvumiem, kā arī finansiālām sadarbības iespējām un vairotu savstarpējo atpazīstamību. Pasākumā tiks veidota diskusija par mērķtiecīgiem uzņēmumu ziedojumiem biedrībām un savstarpējo mijiedarbību vienam ar otru un to pozitīvo ieguvumu. Aktivitātē tiks aicināts piedalīties jebkurš interesents, tādējādi dodot iespēju izzināt organizāciju darbu un iespējas iesaistīties biedrībā kā jaunam biedram. Otrā aktivitāte – apmācības Finansējuma iespēju apzināšana organizācijas izaugsmei!”- norisināsies 20.oktobrī. Apmācības vadīs kopienu attīstības un resursu piesaistes zinātāja Inese Šubēvica. Noslēdzošā aktivitāte – darbnīcaSadarbība – iespēja attīstībai!”- norisināsies novembra sākumā. Darbnīca tiek veidota kā atvērta diskusija, kurā nevalstisko organizāciju pārstāvji kopā ar uzņēmējiem un pašvaldību definēs savas sadarbības iespējas, izstrādājot izdales materiālus10 soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei NVO”.

Aktuālā informācija par projekta aktivitāšu norisi ir atrodama biedrības  “SATEKA” mājaslapas “AIF” sadaļā – https://www.sateka.lv/aif/ .

Aicinām interesentus pieteikties iepriekš minētajām aktivitātēm, sūtot pieteikumu uz e-pastu sateka@sateka.lv vai zvanot  – tel.nr. +371 26330257! Vairāk informācijas par plānotajām aktivitātēm var saņemt, rakstot uz sateka@sateka.lv vai zvanot – tel.nr. +371 26330257.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta Nr. AIF/2020/IK/23 “Savējo atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.