Sarunas par  vietējās dzīves vides un uzņēmējdarbības attīstību

Aicinām Gulbenes novada iedzīvotājus, uzņēmējus, biedrību un pašvaldības pārstāvjus uz Apkaimju tikšanos pagastos un pilsētā “Sarunas par  vietējās dzīves vides un uzņēmējdarbības attīstību”

Darba kārtība:

   • Īsi par paveikto pagastā (15 min.) 
   • Par iedzīvotāju padomēm/ valdēm, kolektīvo iesniegumu, līdzdalības budžetēšanas projektiem (15 min.)
   • Īss atskats par paveikto LEADER programmas ietvaros, īpašu uzmanību veltot konkrētajam pagastam (5 min.)
   • Informācija par Vietējās teritorijas stipro un vājo pušu izvērtējumu (balstīts uz anketēšanas rezultātiem), dodot iespēju klātesošajiem papildināt sadaļas (15 min.)
   • Darbs grupās- vietējās teritorijas vajadzību apzināšana, to prioritizēšana, ar mērķi iegūtos rezultātus iekļaut SATEKAS attīstības stratēģijā un iespēju robežās- rīcību plānā (1 h) 
   •  Noslēgums, darba grupu rezultātu apkopojums (15 min.)

Pasākumu mērķis ir informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023-2027, atskatīties uz paveikto un, kopā darbojoties, noteikt svarīgākās vajadzības turpmākajiem 5 gadiem. Diskutēsim par iespējām katrā pagastā un pilsētā īstenot LEADER projektus, par iedzīvotāju padomēm un līdzdalības aktivitātēm!

Lūgums reģistrēties , spiežot uz saites: https://ej.uz/apkaimjutik%C5%A1an%C4%81ssateka