Druvienā izveidota pludmale

Druvienā pabeigti projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana” ietvaros paredzētie labiekārtošanas darbi – ir veikta peldvietas teritorijas tīrīšana un peldvietas ierīkošana, nogāžu līdzināšana, gājēju takas izveide, velo statīva, atkritumu tvertņu, soliņu un laipas izgatavošana, uzstādīšana. Darbus veica SIA “Ambergold”. Projekts ir papildus ieguldījums sakoptas centra teritorijas izveidei. No jauna ierīkota visiem pieejama peldvieta. Peldvieta šajā dīķī bijusi jau vēsturiski no muižas laikiem.

Papildus projektā paveiktajam teritoriju paredzēts papildināt ar koku un košumkrūmu stādījumiem, ko plānots veikt pavasara talkas laikā. Sakārtotā dīķa un tā apkārtnes  infrastruktūra jau nākamajā gadā tiks piedāvāta vasaras nometņu un daudzveidīgo kultūras pasākumu dalībniekiem kā papildus iespēja Druvienas  dabas baudīšanā un aktivitāšu dažādošanā.

Projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana”, projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000001, kopējās izmaksas 20493.79 EUR, no tām  attiecināmās izmaksas – 12911,86 EUR. ELFLA finansējums 11620.67 EUR, pašvaldības finansējums – 8873.12 EUR.

 

 

 

Realizēts projekts “Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā”

Šķieneros realizēts projekts “Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā”. Šī projekta laikā teritorija tika attīrīta no apauguma un noplanēta, veikta drenāžās sistēmas izbūve, bruģētu ietvju izbūve, solu un galda komplektu uzstādīšana, tika uzstādīta   interaktīvā nojume ar attīstošu spēļu elementiem pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Šis projekts ir nozīmīgs, jo projekta īstenošana sniegs iedzīvotājiem iespēju atpūsties turpat pie mājām, tiks sakārtota vieta tradicionālajiem pasākumiem. Projekts “Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā”, Nr 19-07-AL05-A019.2201-000004, tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

 

 

 

 

 

“Ideju takas” jaunumi

Turpinot šī gada februārī iesākto filmēšanu, biedrība “SATEKA” kopā ar Vidzemes televīzijas pārstāvjiem devās pie LEADER uzņēmējdarbības projektu īstenotājiem, lai turpinātu veidot sižetu sēriju “IDEJU TAKA”. Šajā sižetu sērijā tiks atspoguļoti projekti, kas ir pilnībā īstenoti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādāto sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015. -2020.gadam. Turpināt “Ideju takas” jaunumi lasīšanu

Biedrība “Golfa klubs “Siltie”” realizē projektu “Pļavu golfa laukuma “Siltie”” attīstība

Ticis realizēts projekts “Pļavu golfa laukuma “Siltie” attīstība”, Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000006. Tas īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros. Turpināt Biedrība “Golfa klubs “Siltie”” realizē projektu “Pļavu golfa laukuma “Siltie”” attīstība lasīšanu

Lai patīkama atpūta pie Stāķu dīķa!

Projekts “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” turpina un papildina projektu “Stāķu dīķa labiekārtošana”, kas tika apstiprināts biedrības “SATEKA” izsludinātajā LEADER atklātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtā. Šis projekts ir nozīmīgs, jo projekta īstenošana sniedz iedzīvotājiem iespēju aktīvāk un ērtāk izmantot Stāķu dīķi un ap to radītās iespējas, pie tam, ar projekta palīdzību tiek modernizēta un uzlabota Stradu pagasta vide. Āra trenažieri ar dažādām funkcijām ļauj aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku ikvienam. Lai nodrošinātu kvalitatīvākas atpūtas iespējas Stāķu dīķa apmeklētājiem, tika paplašināta pludmales zona, uzstādīti trenažieri, kāpnes, kas ved no ietves uz dīķi un ģērbtuve.  Projekts “Brīvā laika aktivitāšu dažādošana pie Stāķu dīķa”, Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000002, realizēts līdz 2020. gada jūnijam “LEADER” projekta ietvaros ar biedrības “SATEKA” atbalstu, tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros. Lai patīkama atpūta pie Stāķu dīķa!

Labiekārto DabasZāli Galgauskā

Galgauskā pabeigti celtniecības darbi pie mazās estrādes “DabasZāle” būvniecības, lai jau drīzumā uzsāktu ierīkot ugunskura vietu, sagādātu saliekamos solus, kurus varēs uzstādīt pēc nepieciešamības, uzstādītu interaktīvo karti ar QR kodiem, kas paredzēts spēlei “Pēdas”, ar kuras palīdzību ikviens interesents varēs iepazīt Galgauskas kultūrvietas, dabas krāšņumu un varēs uzzināt informāciju par dažādām pagastā esošām saimniecībām – tepat, dodoties interaktīvā piedzīvojumā dažu soļu rādiusā. Kā tas darbosies? Ar viedierīces palīdzību, nolasot krāsainos QR kodus, ikviens varēs doties pa “pēdām” Galgauskai. Katras informācijas beigās būs norāde uz nākamo punktu. Pavisam kopā būs 7 krāsaini punkti: sāksies ar zilās krāsas pēdu, tai sekos oranžās krāsas pēda, dzeltenās krāsas pēda, violetās krāsas pēda, zaļās krāsas pēda, sarkanās krāsas pēda un beigsies ar baltās krāsas pēdu.

Projekta “DabasZāle Galgauskā atpūtai un rekreācijai” Nr. 2019/AL05/7/A019.22.01/3 estrāde uzcelta 2020.gada pavasarī “LEADER” projekta ietvaros ar biedrības “SATEKA” atbalstu.

Šī būs vieta, kur pulcēties pagasta iedzīvotājiem un viesiem, lai gūtu kultūrdevu ikdienā un svētkos – šeit pie dabas Galgauskas centrā.

Esi mīļi gaidīts vienmēr!

SIA”Janis ECO B&C” realizē projektu ”Salmu kūlīšu ražošanas procesa efektivitates paaugstināšana”

Realizēts projekts ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” ar Nr.20-07-AL05-A019.2103-000004  “Salmu  kūlīšu ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana”.

Projekts tika iesniegts  caur vietējās rīcības grupu Biedrība “Sateka” , kas projektu izvērtēja un tālāk nosūtīja apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā.

Ar projekta atbalstu ir iegādāts firmas “Jāņrāmis” speciāli izgatavots ”Kūlīšu padeves konveijers JR000.002. Turpināt SIA”Janis ECO B&C” realizē projektu ”Salmu kūlīšu ražošanas procesa efektivitates paaugstināšana” lasīšanu

Klientu ērtībām SIA “Sonāte” paplašina telpas

SIA “Sonāte” ir realizējusi projektu Nr.17-07-AL05-A019.2103-000003 “Atpūtas kompleksa “Sonāte” pārbūve”, kas tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros, kā arī ieguldot uzņēmuma līdzekļus.

Projekta Nr.17-07-AL05-A019.2103-000003 “Atpūtas kompleksa “Sonāte” pārbūve”  mērķis bija projekta realizācijas gaitā pārbūvēt “Sonātes” ēku, kurā atrodas atpūtas komplekss ar kafejnīcu, viesu namu, banketa, zāli un pirti.

Turpināt Klientu ērtībām SIA “Sonāte” paplašina telpas lasīšanu

Nāc, iepazīsti, izgaršo!

SIA “Pakalnieši” ir realizējusi projektu Nr.20-07-AL05-A019.2103-000007 “Nāc, iepazīsti, izgaršo!”, kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projekta Nr.20-07-AL05-A019.2103-000007 “Nāc, iepazīsti, izgaršo!”  mērķis: SIA “Pakalnieši” mājas siera produkcijas apjoma palielināšana, jaunu produktu attīstīšana, aprīkot degustācijas telpu apmeklētājiem. Turpināt Nāc, iepazīsti, izgaršo! lasīšanu