Lai patīkama atpūta pie Stāķu dīķa!

Projekts “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” turpina un papildina projektu “Stāķu dīķa labiekārtošana”, kas tika apstiprināts biedrības “SATEKA” izsludinātajā LEADER atklātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtā. Šis projekts ir nozīmīgs, jo projekta īstenošana sniedz iedzīvotājiem iespēju aktīvāk un ērtāk izmantot Stāķu dīķi un ap to radītās iespējas, pie tam, ar projekta palīdzību tiek modernizēta un uzlabota Stradu pagasta vide. Āra trenažieri ar dažādām funkcijām ļauj aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku ikvienam. Lai nodrošinātu kvalitatīvākas atpūtas iespējas Stāķu dīķa apmeklētājiem, tika paplašināta pludmales zona, uzstādīti trenažieri, kāpnes, kas ved no ietves uz dīķi un ģērbtuve.  Projekts “Brīvā laika aktivitāšu dažādošana pie Stāķu dīķa”, Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000002, realizēts līdz 2020. gada jūnijam “LEADER” projekta ietvaros ar biedrības “SATEKA” atbalstu, tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros. Lai patīkama atpūta pie Stāķu dīķa!

Labiekārto DabasZāli Galgauskā

Galgauskā pabeigti celtniecības darbi pie mazās estrādes “DabasZāle” būvniecības, lai jau drīzumā uzsāktu ierīkot ugunskura vietu, sagādātu saliekamos solus, kurus varēs uzstādīt pēc nepieciešamības, uzstādītu interaktīvo karti ar QR kodiem, kas paredzēts spēlei “Pēdas”, ar kuras palīdzību ikviens interesents varēs iepazīt Galgauskas kultūrvietas, dabas krāšņumu un varēs uzzināt informāciju par dažādām pagastā esošām saimniecībām – tepat, dodoties interaktīvā piedzīvojumā dažu soļu rādiusā. Kā tas darbosies? Ar viedierīces palīdzību, nolasot krāsainos QR kodus, ikviens varēs doties pa “pēdām” Galgauskai. Katras informācijas beigās būs norāde uz nākamo punktu. Pavisam kopā būs 7 krāsaini punkti: sāksies ar zilās krāsas pēdu, tai sekos oranžās krāsas pēda, dzeltenās krāsas pēda, violetās krāsas pēda, zaļās krāsas pēda, sarkanās krāsas pēda un beigsies ar baltās krāsas pēdu.

Projekta “DabasZāle Galgauskā atpūtai un rekreācijai” Nr. 2019/AL05/7/A019.22.01/3 estrāde uzcelta 2020.gada pavasarī “LEADER” projekta ietvaros ar biedrības “SATEKA” atbalstu.

Šī būs vieta, kur pulcēties pagasta iedzīvotājiem un viesiem, lai gūtu kultūrdevu ikdienā un svētkos – šeit pie dabas Galgauskas centrā.

Esi mīļi gaidīts vienmēr!

SIA”Janis ECO B&C” realizē projektu ”Salmu kūlīšu ražošanas procesa efektivitates paaugstināšana”

Realizēts projekts ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” ar Nr.20-07-AL05-A019.2103-000004  “Salmu  kūlīšu ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana”.

Projekts tika iesniegts  caur vietējās rīcības grupu Biedrība “Sateka” , kas projektu izvērtēja un tālāk nosūtīja apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā.

Ar projekta atbalstu ir iegādāts firmas “Jāņrāmis” speciāli izgatavots ”Kūlīšu padeves konveijers JR000.002. Turpināt SIA”Janis ECO B&C” realizē projektu ”Salmu kūlīšu ražošanas procesa efektivitates paaugstināšana” lasīšanu

Klientu ērtībām SIA “Sonāte” paplašina telpas

SIA “Sonāte” ir realizējusi projektu Nr.17-07-AL05-A019.2103-000003 “Atpūtas kompleksa “Sonāte” pārbūve”, kas tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros, kā arī ieguldot uzņēmuma līdzekļus.

Projekta Nr.17-07-AL05-A019.2103-000003 “Atpūtas kompleksa “Sonāte” pārbūve”  mērķis bija projekta realizācijas gaitā pārbūvēt “Sonātes” ēku, kurā atrodas atpūtas komplekss ar kafejnīcu, viesu namu, banketa, zāli un pirti.

Turpināt Klientu ērtībām SIA “Sonāte” paplašina telpas lasīšanu

Nāc, iepazīsti, izgaršo!

SIA “Pakalnieši” ir realizējusi projektu Nr.20-07-AL05-A019.2103-000007 “Nāc, iepazīsti, izgaršo!”, kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projekta Nr.20-07-AL05-A019.2103-000007 “Nāc, iepazīsti, izgaršo!”  mērķis: SIA “Pakalnieši” mājas siera produkcijas apjoma palielināšana, jaunu produktu attīstīšana, aprīkot degustācijas telpu apmeklētājiem. Turpināt Nāc, iepazīsti, izgaršo! lasīšanu

Pieejami sertificēti tāmēšanas un tehniskās apsekošanas pakalpojumi

Pašnodarbinātais Andris Riekstiņš ir realizējis projektu Nr. Nr.20-07-AL05 A019.2103-000003 ”Pamatlīdzekļu iegāde tāmēšanas un TAA kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai”. Projekta ietvaros iegādāta jauna datortehnika, programmnodrošinājums, biroja aprīkojums un instrumenti. Tagad ikvienam ir pieejami tāmēšanas un TAA pakalpojumi Gulbenes novadā:

  • ekonomiskās daļas izstrāde atbilstoši LBN 501-17, pēc projekta rasējumiem vai objekta apskates dabā, tas nozīmē būvniecības iepirkumu specifikāciju sastādīšana (būvdarbu apjomi), prognozējamās līgumcenas noteikšana, esošo tāmju ekspertīze, kā arī konsultācija tāmēšanas jautājumos.
  • tehniskās apsekošanas akta sastādīšana atbilstoši LBN 405-15, pirms projektēšanas darbiem, lai pārliecinātos kādā kvalitātē ir esošā ēka, rekomendācijas tālākai darbībai, kā arī aptuveno izmaksu aprēķins.

Saziņai E-pasts: taamesana@gmail.com

 

Izveidota jauna lauku māja atpūtai pie dabas

Pašnodarbinātais Vilnis Zvirgzdiņš, realizējot LEADER projektu Nr.19-07-AL05-A019.2103-000018 “Kvalitatīva naktsmītnes pakalpojuma izveidošana, papildus piedāvājot izglītošanās iespējas biškopībā un medniecībā. Pakalpojuma piedāvājumu reģistrējot booking.com”, ir labiekārtojis lauku māju “Riesti”, kas atrodas meža ielokā, Līgo pagastā. Lauku mājas piedāvājumā ir nakšņošana, pirts un kubla izmantošana, kā arī makšķerēšanas iespējas. Tāpat iespējams iepazīties ar  bišu karalienes un tās saimes dzīvi. Klātesot saimniekam, ir iespēja izbraukt arī ar kvadraciklu un apgūt loka šaušanas prasmes. Pakalpojumu ir iespējams rezervēt arī booking.com.

              Turpināt Izveidota jauna lauku māja atpūtai pie dabas lasīšanu

Skatu platformas mastā Litenē uzvilkts Latvijas karogs

Drīzumā noslēgsies Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanas darbi, kuru ietvaros jau ir ierīkota ugunskura vieta, uzstādīti koka soli un informatīvie stendi. Vēl ir jāpaveic nelieli darbi pie karoga masta ar skatu platformu, lai jau pavisam drīz aicinātu apmeklētājus aplūkot labiekārtoto teritoriju no cita skatupunkta.

Vēsturisko vietu lieliski papildina jūnija vidū ar Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku atbalstu uzstādītais demilitarizētais lielgabals.

Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000002 kopējās izmaksas plānotas 34 592,51 EUR apmērā, no tām ELFLA finansējums 22 500,00 EUR, pašvaldības finansējums 2500,00 EUR un neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 9 592,51 EUR.

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

Ierakstīs un publicēs klausāmgrāmatas

2020.gada 19. jūnijā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros Lauku Atbalsta Dienests apstiprināja projektu “Klausāmviela “Klau!””, proj. Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000010, kurā SIA KlausāmNAMI iegādāsies portatīvo datoru Lenovo ThinkPad T590 un modulārā tipa (ērti saliekama, izjaucama un pārvietojama) studijas kabīni DEMVOX ECO300, kā arī izveidos mājas lapu, kurā būs iespējams tiešsaitē klausīties, publicēt un izplatīt klausāmgrāmatas. SIA KlausāmNAMI ir klausāmgrāmatu izdevniecība, kura savu darbību uzsāka šā gada maijā, lai līdz novembra mēnesim realizētu projektu un aktīvi uzsāktu klausāmgrāmatu izplatīšanas un popularizēšanas misiju Latvijā.

SIA KlausāmNAMI ierakstu studija tiek veidota Galgauskā.

SIA Pakalnieši paplašina siera ražošanas telpas

SIA “Pakalnieši” ir realizējusi projektu Nr. 19-07-AL05-A019.2103-000014 “Mājas sieru ražošanas telpu paplašināšana”, kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projekta mērķis: “SIA “Pakalnieši” produkcijas apjoma palielināšana, jaunu produktu attīstīšana, ražošanas telpu izbūve, ierīkojot degustācijas telpas apmeklētājiem, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšana. Turpināt SIA Pakalnieši paplašina siera ražošanas telpas lasīšanu