3.kārtā realizētie projekti

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums attiecināmās izmaksas,

LVL

Publiskais finansējums

LVL

Biedrība “Sporta klubs”Tors”” Ūdens sporta un sporta inventāra iegāde Lejasciema iedzīvotājiem aktīva dzīves veida veicināšanai 15000.00 13500
Gulbenes novada dome (Līgo pagasta pārvalde) Līgo kultūras nama telpu labiekārtošana un skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai 6083.28 5474.95
Biedrība “Ratiņš” Kultūras tradīciju kopšana, tautiskās dejas mākslas popularizēšana Gulbenes novadā 8909.93 8018.94
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība „SAVĒJIE” Tautisko tērpu iegāde deju kolektīva “Rūsiņš” koptēla pilnveidošana 3142.79 2828.51
Stāķu attīstības biedrība Stāķu novadpētniecības ekspozīcijas materiāltehniskā aprīkojuma iegāde 7449.96 6704.96
Gulbenes novada dome
(Stāķu pamatskola)
Stāķu pamatskolas aktu zāles griestu vienkāršotā renovācija 4407.02 3966.32
Biedrība “Veiši” Dzīves kvalitātes veicināšana un tradīciju saglabāšana Gulbenes novadā 4556.78 4101.1
Biedrība “Rūsiņš” Etnogrāfiski precīzs, laikmetam un stilam atbilstošs tautas tērps un tehniskais nodrošinājums- kvalitātes garants kolektīva koptēla veidošanai un konkurētspējai 13121.75 11674.57
Gulbenes novada dome (Beļavas pagasta pārvalde) Tautastērpu iegāde Beļavas pagasta deju kolektīvam “Ega” 3911.20 3520.08
Gulbenes novada dome
(Beļavas pagasta pārvalde)
“Krāsains dzīpars Beļavai” 792.61 713.34
Biedrība  „Laika josta” Gaismas un skaņas aparatūras iegāde un
 uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
10091.46 9082.31
Gulbenes novada dome
(Jaungulbenes pagasta pārvalde)
Aprīkojuma iegāde Jaungulbenes Tautas namam 2362.10 2125.89

2.kārtā realizētie projekti

2.kārtā realizētie projekti ( Skatīt bukletu)

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums attiecināmās izmaksas,

LVL

Publiskais finansējums

LVL

Biedrība “Gulbenes Moto” Sporta mototehnikas izveide Gulbenes novada bērnu un iedzīvotāju veselīga dzīves veida veicināšanai 7550.00 6795.00
Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” Veselīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas Druvienas pagasta iedzīvotājiem 14552.00 13096.80
Biedrība “Stāmeriena” Ziemas sporta veidu inventāra iegāde Stāmerienas pagasta bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas un fizisko aktivitāšu dažādošanas veicināšanai 2375.65 2138.08
Biedrība “Līklocis” Gulbenes novada etnogrāfiski atbilstoši tautas tērpi kā materiālās un garīgās kultūras mantojums 6080.00 5472.00
Biedrība “Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pasuerliftinga” Sportaklubs Ātrums. Izturība. Spēks 2963.81 2667.43
Biedrība “Esi aktīvs!” Brīvā laika dažādošana Rankas pagasta jauniešiem  

4014.62

 

3613.16
Biedrība “Esi aktīvs!” Mūzikas apskaņošanas aparatūras nodrošinājums 3170.00 2853.00
biedrība “Orientēšanās klubs “Pūznis” Sporta inventāra iegāde biedrībai “Orientēšanās klubs “Pūznis”‘ 6674.22 6006.8
Gulbenes novada dome Skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai Litenes tautas namā un brīvdabas estrādē “Parkalīcis” 5317.25

 

3987.94
Biedrība “Tautskola “Vijata”” Sabiedrisko aktivitāšu centra aprīkošana Galgauskas kultūras namā 6000.00 5400.00
SIAMC “Austrum-vidzeme” Pārvietojamas mācību klases izveidošana un aprīkošana Gulbenes novada iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšanai 9078.52

 

4539.25
Biedrība “Līkloči” Zināšanas- uzņēmējdarbības attīstības pamats 2810.18 2529.16
Biedrība “Ecclesia” Biedrības “Ecclesia” telpu pielāgošana interešu grupu nodarbībām dažāda vecuma Gulbenes novada iedzīvotājiem 12097.99 10888.19
Lizuma tautskola Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Lizuma pagasta iedzīvotājiem 810.00 729.00
Biedrība “Radošā apvienība “Piektā māja”” Keramikas darbnīcas iekārtošana 2973.00 2675.7
Biedrība “Kāpnes” “Pakāpiens” 8584.11 7725.69
Gulbenes novada dome Lejasciema jauniešu centra “Pulss” telpu aprīkošana un iekārtošana nodarbību un apmācību norises nodrošināšanai 3936.37 2952.27
Biedrība “52 franki” Daudzfunkcionālas interaktīvās apmācību telpas izveide 9713.83 8742.45
Gulbenes novada dome Rīgas ielas gājēju zonas labiekārtošana 6859.50

 

5144.62
Biedrība “Krustalīces mantojums” Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtnes labiekārtošana 10216.26 9194.63
Gulbenes novada invalīdu biedrība Ar cerībām raugos nākotnē! 4878.90 4391.01
Gulbenes novada dome

 

Veļas mazgātavas un dušas telpu renovācija

 

9994.28 7495.71

 

Gulbenes novada dome Jauniešu centrs “Bāze”

 

Pieejamas vides veidošana Gulbenes novada iedzīvotājiem

 

5287.60 3965.69

 

Biedrība “Jauniešu klubs “Dēms”” Instrumentu iegāde vides sakopšanai Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem 2244.75 2020.27
Jaungulbenes arodvidusskolas attīstības  biedrība Brīnumrūķītis 2068.00 1861.2
Biedrība “Jauniešu klubs “Dēms”” Florbola aprīkojuma iegāde sporta veida pilnveidošanai Gulbenes novadā

 

8025.29 7222.76

 

Lizuma vidusskolas attīstības biedrība

 

Sporta materiālās bāzes sakārtošana Lizuma vidusskolā

 

3352.49 3017.23

 

Gulbenes bibliotēka

 

Jaunu pakalpojumu izveide un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Gulbenes bibliotēkas apmeklētājiem

 

4173.56 3130.17

 

1.kārtā realizētie projekti

SATEKA – 1.kārtas projekti (buklets)

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, LVL Publiskais finansējums, LVL
Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde Inventāra iegāde Litenes Pirmsskolas izglītības iestādes patversmes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai 1 410.00 1 057.50
SIA SONĀTE Zāles pļāvēja iegāde zāliena kopšanai sabiedriski pieejamā SIA “Sonāte teritorijā un pļaušanas pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem. 3 595.00 1 797.50
Stāķu attīstības biedrība Kultūras, sporta, atpūtas centra izveide un aprīkošana Stāķos 3 192.50 2 873.25
Gulbenes bibliotēka Aprīkojuma iegāde Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītāju informacionālo vajadzību nodrošināšanai un brīvā laika pavadīšanas iespējai. 5 012.27 3 759.19
Biedrība KAPO Apgaismošanas un apskaņošanas aparatūras iegāde. 13 991.87 12 592.68
Tirzas pagasta attīstības biedrība Infrastruktūras izveide sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Tirzas pagastā. 13 409.10 12 068.19
Stāķu attīstības biedrība Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecības ekspozīcijas iekārtošanai. 13 985.23 12 586.71
Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Druvienas pagasta iedzīvotājiem. 949.00 854.10
Gulbenes lauksaimnieku biedrība Biedrības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšana un pieejamības uzlabošana 3 675.71 3 308.14
“Gulbenes Bioloģiskās lauksaimniecības biedrība” Zinošs cilvēks – lauku attīstības pamats. 3 268.40 2 941.56
Gulbenes katoļu baznīcas atbalsta biedrība Gulbenes katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana 10 110.61 9 099.55

Mazo projektu konkursa 2013 „Dzīvojam zaļi! ” uzvarētāji

ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Saņēmēja nosaukums Projekta nosaukums Vidējais punktu skaits SATEKA finansējums, LVL Pašu līdzfinansējuma apjoms, %
Rankas pamatskolas skolotāju grupa Bērnu radošā un atpūtas nometne „Zaļā cepure” 24,57 247,00 29,8
Litenes tūrisma uzņēmēju interešu grupa Vides objektu „Ar riteni uz Liteni” uzstādīšana Litenes pagastā 24,57 300,00 31
Biedrība “KāpNes” Daiļa mana tēvu sēta 24,33 300,00 47
Neformāla grupa “TŪRINFO” Zelta maliņas Gulbenes novadā 23,57 236,00 38.40
Radošā grupa “Eksperiments” Radošās dienas – 5 dienas kastē 23,43 299,46 47.85
Gulbenes futbola asociācija Piektais Borisa Jamkovija piemiņas turnīrs futbolā zēniem 2013.gada 6.-7. jūlijā 23,00 236,00 32
Biedrība “Radošā apvienība “Piektā Māja”” Dabas fotodarbnīca 22,86 300,00 44
Sieviešu grupa “Dzīvotprieks” Daba mums – mēs dabai 22,71 296,30 51